دنبال چی میگردی؟

چند منبع تغذیه پرکاربرد در صنعت

پرکاربرد ترین منابع تغذیه در صنعت

در صنعت،منابع تغذیه بسیار زیادی بسته کاربردشان وجود دارد.

در این پست ما تعدادی از منابع تغذیه با بیشترین کاربرد در صنعت را به شما معرفی میکنیم.

منبع تغذیه DC

یک منبع تغذیه DC میتواند در دو حالت جریان متغیر یا ثابت موجود باشد.

جریان و ولتاژ در نوع ثابت بصورت معین وجود دارد اما در مدل متغیر آن با استفاده از پیچ تنظیم قابل تغییر است.

منبع تغذیه سوئیچینگ

 همانطور که قبلا گفته شد منبع تغذیه سوئیچینگ ولتاژ AC را ولتاژ AC را برای رسیدن به دامنه مطلوب سیگنال AC و یا تبدیل به ولتاژ DC کاهش می دهند 

لیست محتوا